SAIKAI

Company Name
Maruyo Koizumi
Brand Name
Chanoma
Made in
Aichi, Japan
Address
5-55 Koiehonmachi,
Tokoname, Aichi 479-0838
Year of Establishment
1949
Brand Introduced
2021
Designer
Koji Takahashi
Website

https://www.maruyo-koizumi-shoten.com/