SAIKAI

Company Name
Shizu Hamono
Made in
Gifu, Japan

Address
1-2771 Oze, Seki-shi

Gifu 501-3265 Japan
Year of Establishment
1980
Website

www.shizuhamono.net

Sizu Hamono

Sizu Hamono