SAIKAI

Company Name
YOSHITA DESIGN
Made in
Niigata, JAPAN
Address
1-5-2, Nakacho, Kogane-shi,
Tokyo 184-0012 JAPAN
Designer
Moritaka Yoshita
Website

http://www.yoshitadesign.com/